Μηχανή HOTDOG

1,00 

Περιγραφή

Μηχανή HOT-DOG επαγγελματική.

Υπάρχει διαθέσιμο και μπαίν μαρί για hotdog.

Διαχείριση & Πώληση Μεταχειρισμένου Επαγγελματικού Εξοπλισμού.